Товчоо

Түүх / History

Түүх / History
2004-09-30

2004

МИЛК Төвийн итгэлийн утас руу цагдаа болон тагнуулын газраас байнга утасдаж, садар самуун сурталчилсан гэх худал үндэслэлээр дарамталсан, дараа дараагийн санхүүжүүлэгчдэд төслийн саналуудаа явуулаагүй, МОНЭС-ийн хувьд төслөөр үргэлжлэх боломжгүй гэсэн тул 2004 оны 9-р сард МИЛК Төв хаагдав.

2004-06-11

2004

ЛГБТ хүй олон болон ЛГБТ эрхийн талаар МИЛК Төвийн ажилтан 107.5 ФМ радиод сэдэвчилсэн ярилцлага өгөв.

2004-02-01

2004

Монголын анхны ЛГБТ мэдээллийн вэбсайт болох www.mongoldyke.org.mn нээгдэж, 2007 оны 10-р сар хүртэл ажиллав.

2004-01-01

2004

АНУ-ын Шударга ёсны төлөө Астрэя сангийн санхүүжилтээр Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн нэг төсөл хэлбэрээр Монголын лесбиян олон нийт, мэдээллийн “МИЛК Төв” үйл ажиллагаагаа эхлүүлэв.

2003-11-10

2003

“Залуус эрүүл мэнд” ТББ ХЗДХ Яаманд төрийн бус байгууллагаар бүртгүүлнэ. Үйл ажиллагаа нь эрчүүдийн бэлгийн эрүүл мэнд, ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдэнэ.

2003-10-19

2003

Албан ёсны сар бүрийн ЛГБТ үдэшлэгүүдийг “Тавилан”-гийн үүсгэн байгуулагчийн нэг Каларбой зохион байгуулж эхэлнэ.

2001-03-01

2001

“Тавилан”-гийн утсан дээр ажиллаж байсан зарим хүмүүс “ДОХ-той тэмцэх үндэсний сан”-гийн хажууд гей болон бисексуал эрчүүдийг ХДХВ/ДОХ-ын асуудлаар дэмжих бүлэг эхлүүлэх ба энэ бүлэг нь 2003 оны 11-р сард “Залуус эрүүл мэнд” ТББ болно.

2000-11-01

2000

Анхны ЛГБТ итгэлийн утас “ДОХ-той тэмцэх үндэсний сан” ТББ-ын санхүүжилтээр “Тавилан”-гийн үйл ажиллагаа болон ажлын цагаар ажиллаж эхлэв. Утсыг ажиллуулах явцад санхүүжүүлэгчээс ЛГБТ хүний эрхийн асуудлаар бус, зөвхөн ХДХВ-ээр ажиллах ёстой гэсэн шаардлага тавьж, утас 2001 оны 2-р сард санхүүжилтгүйн улмаас хаагдав.

2000-07-24

2000

Тавилангийн гишүүд Улаанбаатар хотод ЛГБТ хүй олны хэрэгцээг оролцооны аргаар судлав. Судалгаа нь анхны ЛГБТ итгэлийн утсыг ажиллуулах үндэс болов.

2000-06-10

2000

Тавилангийн гишүүд анх удаа олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу Дархан хотын ФМ радиод ЛГБТ эрхийн талаар ярилцлага өгөв.

1999-03-05

1999

Монгол болон гадаадын гей эрчүүдийн үүсгэн байгуулсан, гей эрчүүдийн хүний эрхийн анхны байгууллага “Тавилан” ТББ албан ёсоор бүртгүүлэв. 2001 оны эхээр санхүүжилтгүйн улмаас үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоов.