ЭРХЭД СУУРИЛСАН ЭРҮҮҮЛ МЭНД

                     

ЛГБТ Төвөөс та бүхнийг урьж байна.

Эрхэд суурилсан эрүүл мэнд чуулган

“Эрхэд суурилсан эрүүл мэнд” чуулган нь эрүүл мэнд болон хүний эрхийг хослуулсан чуулган бөгөөд эрүүл мэндийг хүний эрх талаас харж, Ази номхон далайн бүсийн ЛГБТИ олон нийт болон бусад цөөнх бүлгүүдийн хүн амын хүний эрхийг хүндлэх нь тэдний эрүүл мэндэд эерэгээр нөлөөлөх хүчин зүйл гэдгийг онцлон авч үзэх юм. Бэлгийн мөн чанар, хүйсийн баримжаа болон хөгжлийн бэрхшээл гэх мэт ялгаварлан гадуурхагдсан асуудлуудыг хөндөх нь бидний тэргүүний зорилт билээ. НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтын “хэнийг ч орхигдуулахгүй” зарчмыг Ази номхон далайн бүсийн дунд болон дундаас доогуур орлоготой орнуудын хувьд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцүүлэг нь чуулганы хөндөх асуудлуудын хэсэг байх болно.

 

Зөвшөөрөгдсөн илтгэгчид

Профессор Рүүт Макнэйр
Мэлбүрн Их сургууль, Ерөнхий ур чадварын тэнхим

Натаниэл Рэйд
Мэлбүрн хотын Northside эмнэлгийн их эмч

 

Тус чуулган маань Монгол дахь Австралийн Элчин сайдын яамны шууд тусламжийн төслийн дэмжлэгтэйгээр хийгдэж байгаа ба Монголын эрүүл мэндийн эмч, мэргэжилтнүүд болон орон нутгийн бусад сонирхсон хүмүүс бүртгүүлэхэд үнэ төлбөргүй. Оролцохыг хүссэн орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан аяллын болон байрны зардлыг багтаасан тэтгэлэгтэй. Илтгэл хүлээн авах зар, тэтгэлэг болон бүртгэлийн мэдээллийг хавсаргав. Чуулганд оролцсон мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн газрын кредит оноог багтаасан болно. Энэхүү чуулган нь цөөнх бүлгүүдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүний эрхийн лензээр харж эрүүл мэндийн эрх, олон нийтийн хөгжлийн асуудлаар ажилдаг эрүүл мэндийн болон иргэний нийгмийн салбарын эмч, мэргэжилтнүүд, оюутнууд, эрүүл мэндийн хүрээнд ажилладаг судлаач, багш нар, ЛГБТИК, хүний эрх, эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд болон бусад бие даасан мэргэжилтнүүдийг хамруулах зорилготой.

Илтгэл хүлээн авах зар

ЛГБТ Төвөөс зохион байгуулж буй “Эрхэд суурилсан эрүүл мэнд” олон улсын чуулганд Монголын болон олон улсын оролцогчдыг илтгэлээ илгээхийг урьж байна. Сонирхсон оролцогчид хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол өөрсдийн агуулгийг дижитал хэлбэрээр явуулж болно.

Цөөнхийн эрүүл мэндийн асуудлыг хүний эрхийн өнцгөөс харж, хүний эрхэд суурилсан байдлаар нөхцөл байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр, судалгааны ажил хийсэн мэргэжилтнүүдийг чуулганд оролцохыг урьж байна. Ялангуяа бэлгийн чиг баримжаа ба хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл буюу ЛГБТИ олон нийттэй ажилладаг болон бусад цөөнх, ялгаварлан гадуурхагдсан бүлгийн асуудлаар ажилладаг мэргэжилтнүүдийг онцолж байна. Бусад бүлэгт: хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, угсаатны болон хэл соёлын цөөнх, эмэгтэйчүүд, залуус, алслагдсан бүсийнхэн, цагаач болон дүрвэгсэд.

Чуулганы агуулга:

ЛГБТИ олон нийтийн дундах халдварт бус өвчний тархалтыг бууруулж сэтгэцийн эрүүл мэнд болон эрүүл оршихуйн асуудлыг дэмжих

 • Гэр бүл төлөвлөлт, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол мэдээлэл болон үйлчилгээ
 • Архи болон бусад бодисын хэрэглээ болон хор нөлөөг бууруулах
 • Бие махбодийн болон бэлгийн хүчирхийлэл, үзэн ядалтаас үүдэлтэй гэмт хэрэгт хариу үзүүлэх болон бууруулах
 • Чанартай, аюулгүй, хүртээмжтэй үйлчилгээг нэмэгдүүлэх болон боломжтой эм, вакцины хүртээмж, чанарыг сайжруулах
 • Цөөнх бүлгүүдийн эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн оролцоог дэмжиж, эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Хураангуй 250 үгэнд багтаана.
 • Хураангуй нь англи болон монгол хэл дээр байж болно.
 • Хураангуй нь чуулганы зорилготой нийцсэн байх ба 2 хүртэл агуулгыг хамарсан байж болно.

Судалгааны товч агуулга нь Үндэслэл/Арга/Үр дүн/Дүгнэлт/ гэсэн үндсэн стандартын дагуу байна.

Олон нийтийн үйл ажиллагаа болон төслийн товч агуулга нь доорх асуултад товч хариулсан байх:

 • Ямар төсөл/үйл ажиллагаа байсан бэ?
 • Яагаад хэрэгтэй байсан бэ? (Асуудал нь юу байсан бэ?)
 • Судалгаа/үйл ажиллагаа нь хэрхэн асуудлыг гаргаж ирсэн бэ?
 • Юу хийхээр хичээсэн бэ?
 • Үр дүн /санал шүүмжлэл/ амжиллтай байсан зүйл эсвэл тулгарч байсан асуудал юу байв?
 • Дараагийн алхам юу вэ?

Анхаарах зүйл-Панел хэлэлцүүлэг

Хэрэв бид адил төстэй хэд хэдэн илтгэл хүлээн авсан тохиолдолд тэр дундаас нэгийг нь л сонгох бөгөөд илтгэлээ илгээсэн бусад оролцогчдыг тус сэдвийн хүрээнд панел хэлэлцүүлэгт урих боломжтой. Материалаа явуулахдаа та панел хэлэлцүүлэгт оролцох хүсэлтэй байгаа үгүйгээ мөн бидэнд мэдэгдэнэ үү.

Facebook

Twitter

Papercrowd

 

Кимбэрлий Айвори, rights4health@lgbtcentre.mn   | Утас:  +976 9425 0030

Г. Доржжанцан, rights4health@lgbtcentre.mn           | Утас:  +976 99621165

Фэйсбүүк хаяг: https://www.facebook.com/LGBTtuv                     7 сарын 4-5, Чингис зочид буудал

Вебсайт: www.lgbtcentre.mn                                                                     Улаанбаатар хот, Монгол Улс