НҮБ-ын ХЭХ-нд хүргүүлсэн тайлан

ЛГБТИ хүүхэд, залуучуудын эрхийн байдал