Өнөөдөр 7-р сарын 1-ний өдөр буюу шинэ Эрүүгийн хууль хүчин төгөлдөр болж байгаа өдөр. Бүх бэлгийн цөөнх эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс, хүүхдүүдийн тэгш эрхийг хангахын төлөө байгуулагдсан ЛГБТ Төв нь үүсгэн байгуулагдаад 10 жил, албан ёсоор үйл ажиллагааг явуулаад даруй 8 жил илүү болохдоо бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийллээрх ялгаварлан гадуурхалтыг дуусгавар болгоход чиглэсэн хэд хэдэн эрх зүйг бичиг баримт, хуульд энэхүү үл ялгаварлах зарчмыг суулгаж өгсний хамгийн чухал нь энэ билээ.

Үндсэн хуульд заасан бүх үндэслэл, нэмээд бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийллээр ялгаварлан гадуурхах нь эрүүгийн хариуцлага тооцох гэмт хэрэг болсон энэ түүхэн үйл явдлыг бид олон жилийн гаддаад, дотоодын нөлөөллөөр хийсэн. Эргээд ЛГБТИ хүмүүсийн тухай болон ЛГБТИ асуудлаар гадаад болон дотоодын хэвлэл мэдээлэлд хэрхэн бичиж байсан англи хэл дээрх цуглуулгыг та бүхэнд хүргэж байна. Холбоос бүр шинэ цонхонд нэгдэхийг анхаарна уу.

elpais.com


elpais.com