5 ДАХЬ ТЭГШ ЭРХ, БАХАРХЛЫН ӨДРҮҮД

УЛААНБААТАР ХОТ, 2017 оны 8-р сарын 24-ний өдөр: 2017 оны 8-р сарын 25-наас 9-р сарын 3-ны өдрүүдэд тав дахь “Тэгш эрх, бахархлын өдрүүд”-ийг зохион байгуулж байна. Эдгээр өдрүүд нь бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийллийн цөөнх буюу бэлгийн цөөнх лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр, интерсекс (товчлолоор ЛГБТИ) хүмүүсийн хүний эрхийн асуудлыг урлаг соёлоор таниулах цогц үйл ажиллагаанууд юм. “Тэгш эрх, бахархлын өдрүүд”-ийн үйл ажиллагааны зорилго нь ялгаатай байдлыг хүндлэх соёлыг төлөвшүүлэх, хүнийг ямар ч үндэслэлээр үл ялгаварлах, хүн бүрийн эрхийг хүндлэхийг нийгэмдээ уриалах, бэлгийн цөөнхийн талаар үнэн, зөв, шинжлэх ухаанч мэдээллийг түгээх, ЛГБТИ хүмүүсийн хүний эрх зөрчигдсөөр байгааг зогсооход хууль тогтооч, бодлого боловсруулагчдын анхаарлыг хандуулах юм.

Нийгэмд бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийллийн талаар шинжлэх ухаанд үндэслээгүй, хэвшмэл, сөрөг ойлголт давамгайлсаар байгаа нь ЛГБТИ хүмүүсийг нийгмийн бүх салбарт шууд ба шууд бус байдлаар ялгаварлан гадуурхсаар байгаа байдалд хүргэдэг. Ялгаварлан гадуурхалтын сэдэлттэй гэмт халдлагаас хамгаалуулах, тодорхой онцлог хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртэх, ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүрт ээлтэй боловсролын орчинг бүрдүүлэх, тэгснээр хүн бүрт тэгш боловсрол хүртэх боломж олгох, ижил хүйсийн гэрлэлт бүхий хүмүүсийн гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрөх, ижил хүйсийн хосуудын хүүхдүүдийн эрх зүйн байдал, ижил хүйсийн гэрлэлттэй холбоотой өмчийн зохицуулалт гэх мэт асуудлууд хурцаар тавигдаж байна.  

ЛГБТИ хүмүүсийн тэгш эрхийг ханган хамгаалах асуудал Монголд төдийгүй дэлхий дахин нухацтай яригдаж байна. НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гүттэрш 2017 онд хоёр удаа ЛГБТИ хүмүүсийн эсрэг гарч буй хүний эрхийн зөрчлүүдийг зогсоох ёстой талаар ярихдаа “Энэ цагийн дэлхийн гол мэтгэлцээний нэг нь НҮБ-ын Дүрэмд маш тодорхой заасан үл ялгаварлах зарчмыг ЛГБТИ хүмүүсийн тухайд бүрэн хүлээж авах асуудал гэж би хардаг. НҮБ-ын Дүрэмд заагдсан бусад бүх ялгаварлан гадуурхалттай адил асуудал, эдгээр эрхийг эрх хэмээн үндэсний болоод олон улсын түвшин гээд бүх л түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстойг таниулахын тулд би хүч чадлаа бүрэн дайчлан ажиллана” гэсэн юм. Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл болон НҮБ-ын гэрээдийн хороодоос 30 гаруй зөвлөмжийг ЛГБТИ хүмүүсийн тэгш эрхийг хангах ёстой талаар зөвлөсөн ба эдгээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор шинэ Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон хараахан батлагдаагүй Хөдөлмөрийн хуулинд бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаагаар ялгаварлахгүй гэсэн заалтуудыг оруулж, хүн бүрийнхээ тэгш эрхийг ханган хамгаалах томоохон арга хэмжээг авч эхлээд байна.

2017 оны “Тэгш эрх, бахархлын өдрүүд”-ийн үйл ажиллагаанд Монгол дахь Гёте Институт, Альянс Франсээз, Австралийн Элчин сайдын яам, АНУ-ын Элчин сайдын яам, Хабакари синема рекордз, iCinema, Sound of Mongolia, d.d./h.z. гэх мэт байгууллагууд хандивлан дэмжиж байна.

Эдгээр өдрүүд болон ЛГБТИ эрхийн асуудлаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЛГБТ Төвтэй 7740 0323, 9962 1165, 90940002  утсаар холбогдож авна уу.

 

5TH EQUALITY AND PRIDE DAYS IN MONGOLIA

August 24, 2017, Ulaanbaatar: Mongolia is celebrating its fifth Equality and Pride Days in Mongolia between 25 August and 3 September 2017. The Equality and Pride Days are organised annually to promote equality, diversity and human rights for all in order to improve the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people in Mongolia. Mongolia doesn’t have a broad-based anti-discrimination legislation, nor does its Constitution include a nondiscrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. The LGBTI human rights defenders in Mongolia are engaged in ongoing advocacy for the Constitutional and other legislative amendments to include sexual orientation, gender identity and health status as protected grounds as well as for a stand-alone law on anti-discrimination. However, the Centre’s advocacy led to landmark achievements such as inclusion of sexual orientation and gender identity as protected grounds in the new Criminal Code and Law on Misdemeanour, as well as sexual orientation and gender identity as protected grounds in the draft Labour Law

The advocacy and public information about LGBTI issues is crucial as the human rights situation of LGBTI people in Mongolia remains dismal due to dominant negative, stereotypical and unscientific views on sexual orientation and gender identity, and this is not only the case in Mongolia. In February and March 2017, the newly appointed UN Secretary General Antonio Guterres stated in his address to the UN Human Rights Council and Commission on the State of Women: “I think that one of the central debates today in the world is how to make sure that the principle of the Charter, that is very clear, the principle of non-discrimination, is widely accepted to apply also to the LGBTI community. I’m totally committed to make people understand that this is an area of discrimination that needs to be treated exactly as all the other areas of discrimination mentioned in the charter, and that these rights are rights to be fully acknowledged on all levels, on the national and international level.”

The government of Mongolia received a record number of recommendations from the UN Human Rights Council and treaty bodies starting from 2010 regarding the need to protect LGBTI people and guarantee all the rights and freedoms regardless of sexual orientation and gender identity, the most important rights being the equal protection and non-discrimination, freedom of association and assembly, freedom of expression including promoting human rights and recognition of same-sex couples.

The Equality & Pride Days – 2017 are supported and funded by the Goethe-Institut in Mongolia, Alliance Francaise, Embassies of Australia and USA, Habara Cinema Records, iCinema, Sound of Mongolia, d.d./h.z. The Equality and Pride Days will launch at 7 pm on 26 August 2016 at the National Park by the annual Voices-4-Equality Concert. Attached is the detailed schedule of the Equality and Pride events.

For further information about the Equality and Pride events and LGBTI rights, please contact the LGBT Centre at (+ 976) 7740 0323 and (+976) 9962 1165.