Talk with Me нэвтрүүлэг нь хоёр дахь удаа ЛГБТ асуудлаар ажилладаг хүнийг урьж ярилцсан нь Монголын анхны ЛГБТ клаб, одоо баарны эзэн Зоригтой ярилцсан юм. А. Зориг нь d.d./h.z. баарны эзнээр зогсохгүй, ЛГБТ Төвийн Удирдах зөвлөлийн Тэргүүнээр ажилладаг билээ. Talk with Me нэвтрүүлгийн ЛГБТ асуудлаар 2015 онд тухайн үед ЛГБТ Төвийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан, төвийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Н. Анараатай хийсэн  ярилцлагыг эндээс үзэж болно.