ЛГБТ радио 5 жил завсарласны дараа дахин нээгдэхээр бэлтгэл ажилдаа орсон ба тун удахгүй та бүхэн цоо шинэ дугааруудыг хүлээн авах болно. Хүлээх хооронд 2010 оны 6-р сарын 13-наас 2012 оны эх хүртэл хийгдсэн бүтэн нэг жил хагасын долоо хоног бүрийн подкастуудаас хадгалагдан үлдсэн цөөн подкастыг та бүхэнд хүргэхээр шийдлээ. Түүх сөхсөн подкастуудаас 201о оны 7-р сарын 4-ний ижил хүйсийн хосууд сэдэвт ярилцлагыг тухайн үедээ ЛГБТ Төвийн Нөлөөллийн хөтөлбөрийн менежерээр ажиллаж байсан Отгонбаатар хүй олон нийтийн төлөөллүүдтэй хийснээр хүргэж байна. Саатан сонсоно уу.