Хэдхэн жилийн өмнө хүртэл дэлхийн хаана ч ЛГБТИ хүмүүсийн төлөөллийг, хайрыг, харилцааг багтаасан зар сурталчилгаа хийгддэггүй байв. Ийн үл үзэгдэх нь ЛГБТИ хүмүүсийг байдаггүй мэт улам адлах, нийгмийн орон зайг үгүйсгэх, хүлээн зөвшөөршгүй ялгаварлан гадуурхах үйлдлүүдэд хүргэдгээс гадна компаниуд ч мөн л ЛГБТИ үйлчлүүлэгсдээ алддаг байсан гэсэн үг. Харин ЛГБТИ хүмүүсийн хайр, харилцааг томоохон корпорацууд өөрсдийн зар сурталчилгаандаа харуулдаг болсон нь бид цөөнх ч оршдог, бид нийгмийн салшгүй хэсгийг сануулахын хажуугаар ЛГБТИ үйлчлүүлэгсдээ татах, “ягаан доллар’ хураах томоохон арга болжээ. Ингээд он оны шилдэг ЛГБТИ хүмүүсийн хайр, харилцааг багтаасан зар сурталчилгааг хүргэж байна.