Энэхүү гарын авлагын гуравдугаар хэвлэлтийг Австралийн Засгийн газрын “Шууд тусламжийн хөтөлбөр”-ийн дэмжжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн #ЯлгаварланГадуурхалтыгЗогсооё  кампанит ажлын хүрээнд хэвлэсэн ба үнэгүй тараагдана.

“Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийллийн тухай хэрхэн бичих вэ? Хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын гарын авлага”-ын талаар тодруулах зүйл болон гарын авлагын талаарх санал хүсэлтээ ЛГБТ Төвийн info@lgbtcentre.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Татах холбоос БЧБХБИ-гарын авлага

Гарын авлагыг хэвлэмэл байдлаар авахыг хүсвэл ЛГБТ Төвийн оффисоос авах боломжтой.