Та бүхэн хэвлэмэл хувилбараар авах бол ЛГБТ Төвийн оффис болон зохион байгуулж буй үйл ажиллагаан дээр хүрэлцэн ирж үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

 

Онлайн хувилбар татах холбоос Түгээмэл асуултууд