Гарын авлага татах холбоос: LGBTI hunii noots

Мөн гарын авлагыг хэвлэмэл хэлбэрээр авах бол ЛГБТ Төвийн оффисоос үнэ төлбөргүй авах боломжтой.