Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг буюу UPR-ийн тайланг НҮБ-ын гишүүн 192 улс орон дөрвөн жил тутам илгээх ёстой бөгөөд улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дүгнэн хэлэлцдэг механизм юм. 2019 онд ЛГБТ Төв 3 дахь удаагаа Монгол дахь ЛГБТИК хүний эрхийн асуудлаар НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд тайлан илгээлээ.

 

Та бүхэн ЛГБТ Төв гээд эх сурвалжаа дурьдаад тайлангийн агуулга, баримтжуулалтуудыг ашиглах боломжтой.

Татах холбоос: Submission of the LGBT Centre (Mongolia) for the 36th session.pdf