Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг буюу UPR-ийн тайланг НҮБ-ын гишүүн 192 улс орон дөрвөн жил тутам илгээх ёстой бөгөөд улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дүгнэн хэлэлцдэг механизм юм. 2019 онд ЛГБТ Төв 3 дахь удаагаа Монгол дахь ЛГБТИК хүний эрхийн асуудлаар НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд тайлан илгээлээ.

Тайлангийн товч хувилбарыг 17-18-р хуудсаас хүлээн авна уу.

Татах холбоос: энд дарна уу