Бидний тухай

“Хүний эрхийн төлөө тэмцэгч байгууллага” шагнал 2010 он

Фелипа дэ Сузагийн нэрэмжит шагнал 2011 он

``48 цаг`` шилдэг дууны найруулга шагнал 2015 он

Азийн ЛГБТ эрхийн түүхэн ахиц дэвшлийн шагнал 2016 он

Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөл нь байгууллагыг бодлогын болон бусад түвшинд чиглүүлэх үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр ажилладаг, байгууллагыг удирдах дээд бүтэц ба 2017 оны 5-р сарын байдлаар ЛГБТИ эрх болон салбартаа шинжээчийн түвшний мэдлэг, туршлага бүхий 8 гишүүнтэй ажиллаж байна. ЛГБТИ хүмүүсийн хүний эрхийг ханган хамгаалах асуудлаар Монголд ахиц дэвшил гаргах хүсэл бүхий ямар ч хүмүүст Удирдах зөвлөлд ажиллах боломж нээлттэй.

С. Батчимэг

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2015 оноос хойш УЗ-д ажиллаж байна.

Д. Мөнхтуяа

Гүйцэтгэх захирал, УЗ-ийн гишүүн

2017 оны 1-р сараас Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

Х. Болорбат

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2016 оны сүүлээс УЗ-д ажиллаж байна.

Ц. Оюунгэрэл

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

ЛГБТ Төв төрийн бус байгууллагаар бүртгүүлэхэд маш саадтай байсан ба тухайн үед Ерөнхийлөгчийн Хүний эрхийн зөвлөх албан тушаалынхаа дагуу эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдлэхэд үнэмлэхүй тус болсон. 2017 оны 4-р сараас УЗ-д уригдан ажиллаж байна.

А. Зориг

Удирдах зөвлөлийн тэргүүн

2014 оноос хойш УЗ-д ажиллаж байна.

Э. Энхмаа

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2017 оны 2-р сараас УЗ-д ажиллаж байна.

Гүйцэтгэх баг

Гүйцэтгэх баг нь Гүйцэтгэх захирал, Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер, Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн менежер, Залуучуудын хөтөлбөрийн менежер, санхүүгийн ажилтан болон дотоод гадаадын сайн дурын ажилтнуудаас бүрдэж байна.

Б. Хулан

Залуучуудын хөтөлбөрийн менежер

Э.Энхмаа

Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн менежер

Д. Мөнхтуяа

Гүйцэтгэх захирал

О. Норовсамбуу

Санхүүгийн ажилтан