Бидний тухай

“Хүний эрхийн төлөө тэмцэгч байгууллага” шагнал 2010 он

Фелипа дэ Сузагийн нэрэмжит шагнал 2011 он

Монгол дахь Европын Холбооноос Хүний эрхийн шагнал 2019 он

Азийн ЛГБТ эрхийн түүхэн ахиц дэвшлийн шагнал 2016 он

Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөл нь байгууллагыг бодлогын болон бусад түвшинд чиглүүлэх үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр ажилладаг, байгууллагыг удирдах дээд бүтэц ба 2017 оны 5-р сарын байдлаар ЛГБТИК+ эрх болон салбартаа шинжээчийн түвшний мэдлэг, туршлага бүхий 8 гишүүнтэй ажиллаж байна. ЛГБТИК+ хүмүүсийн хүний эрхийг ханган хамгаалах асуудлаар Монголд ахиц дэвшил гаргах хүсэл бүхий ямар ч хүмүүст Удирдах зөвлөлд ажиллах боломж нээлттэй.

Э.Энхмаа

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2017 оны 2-р сараас Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр, 2019 оны 5-р сараас ЛГБТ Төвийн Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг хариуцан ажиллан 2020 оны 3-р сараас Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

С.Батчимэг

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2015 оноос хойш УЗ-д ажиллаж байна.

Х.Болорбат

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2016 оны сүүлээс УЗ-д ажиллаж байна.

М.Обри

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2017 оны сүүлээс УЗ-д ажиллаж байна.

Д.Мөнхтуяа

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

2017 оны 1-р сараас 2020 оны 3-р сарын хооронд Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байсан.

А.Зориг

Удирдах зөвлөлийн тэргүүн

2014 оноос хойш УЗ-д ажиллаж байна.

Ц.Оюунгэрэл

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

ЛГБТ Төв төрийн бус байгууллагаар бүртгүүлэхэд маш саадтай байсан ба тухайн үед Ерөнхийлөгчийн Хүний эрхийн зөвлөх албан тушаалынхаа дагуу эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдлэхэд үнэмлэхүй тус болсон. 2017 оны 4-р сараас УЗ-д уригдан ажиллаж байна.

Гүйцэтгэх баг

Гүйцэтгэх баг нь Гүйцэтгэх захирал, Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер, Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн менежер, Залуучуудын хөтөлбөрийн менежер, санхүүгийн ажилтан болон дотоод гадаадын сайн дурын ажилтнуудаас бүрдэж байна.

Д.Эрдэнэбүрэн

Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер

О. Норовсамбуу

Санхүүгийн ажилтан

О.Энхзаяа

Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн менежер

Э.Энхмаа

Гүйцэтгэх захирал

Б. Хулан

Залуучуудын хөтөлбөрийн менежер